Christie van Wendel de JoodeCoach

Ik heb een brede ervaring in een diversiteit van functies en branches kenmerkt mijn loopbaan. Vanuit nieuwsgierigheid ben ik een studie A&O Psychologie gaan doen en heb ik mijn MSc. titel behaald. Na het behalen van mijn Master heb ik enige jaren in een dubbelfunctie gewerkt als HR Adviseur /preventie medewerker in de chemische industrie, waardoor ik een brede ervaring en kennis heb opgebouwd op het gebied van HR en Arbeidsomstandigheden.

Mijn eigen rode draad in mijn loopbaan is, dat mij opvalt dat zowel mentale als fysieke gesteldheid van medewerkers van belang zijn voor het werk wat ze doen. Als medewerkers mentaal niet goed in “hun vel” zitten zie je de gevolgen terug op mentaal en vaak ook op fysiek vlak en dit uit zich vaak in ziekteverzuim. Als mensen fysiek beperkt zijn kan zich dit ook uiten in mentale problemen. Vanuit mijn studie A&O psychologie, mijn werkzaamheden als HR Adviseur en als geregistreerd coach Duurzame Inzetbaarheid weet ik dat veel factoren invloed hebben op het mentale vlak van medewerkers.

Ik lever graag een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers door ze bewust te maken van deze factoren, van de rol die ze daar zelf in spelen en de bewustwording dat ze zelf de regie hebben over hun eigen loopbaan wat in het voordeel is van de medewerkers zelf en de organisatie.

 

 

 

Start typing and press Enter to search