OUR STORY

The Coach Corporation is een coöperatie die is opgericht vanuit de visie ‘Agility makes the future’ met als specifiek doel professionele coaches en specialisten te verbinden en te versterken en op die basis vanuit één centraal label klanten te kunnen ondersteunen met haar coach diensten. En te zorgen dat het thema duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid wordt verankerd binnen organisaties.

De opzet van een coöperatie geeft de mogelijkheid om de kwaliteit van de verbonden coaches te garanderen gericht op het thema ontwikkelen van het Duurzaam Inzetbaar Potentieel c.q. wendbaarheid potentieel van mensen.

The Coach Corporation coaches zijn, naast gekwalificeerde coaches, ook opgeleid tot Duurzame Inzetbaar Potentieel (DIP) coach opgeleid door Knowvium Business School.

Door de bundeling van expertises van onze coaches is er brede ervaring aanwezig uit alle branches en kunnen we gebruik maken van best practices.

Door de landelijke spreiding zijn wij in staat om medewerkers van landelijk organisaties met dezelfde kwalitatieve aanpak te begeleiden, projecten landelijk te coördineren en u en uw medewerkers te ontzorgen.

Wij geloven in de kracht van co-creatie. Samen bereik je meer dan alleen. We werken vanuit verbinding, vertrouwen, gelijkwaardigheid, enthousiasme en daadkracht.

Door het samenwerken in de vorm van een coöperatie geven we ook zelf invulling aan hetgeen we prediken: het stimuleren van werk-ondernemerschap met als doel blijvend te investeren in onze talenten, werkplezier, vitaliteit en arbeidsmarktwaarde.

Start typing and press Enter to search